Trang chủ Văn bản khiếu nại tố cáo
Số ký hiệu
Ngày ban hành
Select a date from the calendar.
Ngày hiệu lực
Select a date from the calendar.
Đơn vị
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực văn bản
Loại văn bản
Người ký
Từ khóa
Danh sách văn bản
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuCơ quan ban hànhĐính kèm
4703/QĐ-UBND 08/11/2019 Đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Bùi Viết Cường, trú tại khu 6, phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
4701/QĐ-UBND 08/11/2019 Giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Màng, trú tại khu 3, phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
4700/QĐ-UBND 08/11/2019 Giải quyết khiếu nại của bà Ngô Thị Gái trú tại khu 3, phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
4679/QĐ-UBND 06/11/2019 Giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Giang, trú tại khu 6, phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
4680/QĐ-UBND 06/11/2019 V/v đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Vũ Trọng Thắng, trú tại khu 3, phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
4149/QĐ-UBND 03/10/2019 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Ngô Đăng An, trú tại khu 5, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
4053/QĐ-UBND 26/09/2019 Đình chỉ giải quyết 02 nội dung khiếu nại của bà Đinh Thị Loan, trú tại thôn 8, xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
1847/UBND-TD3 26/09/2019 Chuyển đơn của ông Phạm Văn Trọng, khu Biểu Nghi, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
4065/QĐ-UBND 26/09/2019 Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thắng, trú tại khu Trại Thành, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
4067/QĐ-UBND 26/09/2019 Giải quyết khiếu nại của bà Đinh Thị Loan, trú tại thôn 8, xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
1836/UBND-TD3 25/09/2019 Chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Làn, trú tại khu 5, phường Nam Hòa, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
1835/UBND-TD3 25/09/2019 Chuyển đơn của bà Bùi Thị Yến, thôn Núi Thành, xã Tiên An, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
1829/UBND-TD3 25/09/2019 Chuyển đơn của ông Hoàng Văn Tuấn, khu 6, phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
1828/UBND-TD3 25/09/2019 Chuyển đơn của ông Lê Văn Xuân, xóm Đình 1, xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
1827/UBND-TD3 25/09/2019 Chuyển đơn của ông Đinh Văn Chuyên, thôn 6, xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
1819/UBND-TD3 24/09/2019 Chuyển đơn của tập thể trú tại khu Quỳnh Phú, phường Mình Thành, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
1837/UBND-TD3 23/09/2019 Chuyển đơn của các ông, bà trú tại thôn 5, xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
3949/QĐ-UBND 20/09/2019 V/v giải quyết khiếu nại của ông Phạm Văn Đãi, trú tại thôn 2, xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
6046/UBND-TD3 21/08/2019 Giải quyết nội dung khiếu nại, kiến nghị của ông Nguyễn Thanh Nhượng, phường Minh Thành UBND tỉnh Quảng Ninh
1560/UBND-TD3 07/08/2019 Chuyển đơn của bà Vũ Thị Mý, Đoàn Thị Kịp, thôn Núi Thành, xã Tiền An, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
3170/QĐ-UBND 31/07/2019 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Đinh Văn Thanh UBND tỉnh Quảng Ninh
3162/QĐ-UBND 31/07/2019 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Đình Phùng UBND tỉnh Quảng Ninh
3163/QĐ-UBND 31/07/2019 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Huế UBND tỉnh Quảng Ninh
3164/QĐ-UBND 31/07/2019 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thắng UBND tỉnh Quảng Ninh
3071/QĐ-UBND 31/07/2019 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Đinh Văn Nhiêu UBND tỉnh Quảng Ninh
3166/QĐ-UBND 31/07/2019 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Đinh Công Được UBND tỉnh Quảng Ninh
3167/QĐ-UBND 31/07/2019 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Vũ Văn Đát UBND tỉnh Quảng Ninh
3168/QĐ-UBND 31/07/2019 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Vương Văn Bính UBND tỉnh Quảng Ninh
3169/QĐ-UBND 31/07/2019 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Đinh Văn Tuấn UBND tỉnh Quảng Ninh
3181/QĐ-UBND 31/07/2019 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Bùi Viết Cường UBND tỉnh Quảng Ninh
3137/QĐ-UBND 31/07/2019 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Đồng Thị Chuyên UBND tỉnh Quảng Ninh
3200/QĐ-UBND 31/07/2019 V/v giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Lê Văn Oanh UBND tỉnh Quảng Ninh
3129/QĐ-UBND 31/07/2019 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Trọng UBND tỉnh Quảng Ninh
3196/QĐ-UBND 31/07/2019 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Lê Thị Mùa UBND tỉnh Quảng Ninh
3194/QĐ-UBND 31/07/2019 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Phạm Thị Giang UBND tỉnh Quảng Ninh
3192/QĐ-UBND 31/07/2019 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Ngô Thị Gái UBND tỉnh Quảng Ninh
3191/QĐ-UBND 31/07/2019 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Lê Thị Thêm UBND tỉnh Quảng Ninh
5472/UBND-TD1 31/07/2019 Giải quyết đề nghị của 03 hộ dân xã Tiền Phong, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
3182/QĐ-UBND 31/07/2019 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Lê Văn Màng UBND tỉnh Quảng Ninh
3183/QĐ-UBND 31/07/2019 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Lê Công Sầm UBND tỉnh Quảng Ninh
1475/UBND-TD3 26/07/2019 Chuyển đơn của các ông, bà: Bùi Thị Đỏ, Đinh Văn Thăng, Vũ Văn Chính, Nguyễn Văn Huynh, trú tại thôn 5, xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
1477/UBND-TD3 26/07/2019 Chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Bình, trú tại khu Giếng Chanh, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
1478/UBND-TD3 26/07/2019 Chuyển đơn của ông Bùi Mạnh Tới, trú tại khu Biểu Nghi, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
1479/UBND-TD3 26/07/2019 Chuyển đơn của ông Đinh Văn Chuyên, trú tại thôn 6, xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
1480/UBND-TD3 26/07/2019 Chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Quang, trú tại thôn 5, xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
2930/QĐ-UBND 22/07/2019 Giải quyết khiếu nại của ông Bùi Huy Vân, trú tại khu 3, phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
2931/QĐ-UBND 22/07/2019 Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Đình Toàn, trú tại khu 3, phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
2934/QĐ-UBND 22/07/2019 Giải quyết khiếu nại của bà Bùi Thị Nguyên, trú tại khu 3, phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
2935/QĐ-UBND 22/07/2019 Giải quyết khiếu nại của ông Lê Xuân Trường, trú tại khu 3, phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
2937/QĐ-UBND 22/07/2019 Giải quyết khiếu nại của bà Bùi Thị Bút, trú tại khu 3, phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
123
Bản đồ
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 0
Đã truy cập: 0

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.