Tiếp tục củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận xã hội cao nhất cho việc mở rộng địa giới hành chính TP Hạ Long và Hoành Bồ

18/10/2019 15:30

Ngày 18/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 2/10/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển của TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ. Tại buổi làm việc lãnh đạo 2 địa phương báo cáo qua nắm tình hình dư luận nhân dân và đánh giá sơ bộ trên 90% cử tri 2 địa phương đồng tình với việc sáp nhập địa giới hành chính huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí lãnh đạo đại diện các đoàn thể, các ngành, Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn của cả hai 2 địa phương Hạ Long, Hoành Bồ.Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ về triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 2/10/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển của TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ, các ngành, địa phương, đặc biệt là TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ đã khẩn trương, nghiêm túc triển khai các nội dung công việc để sáp nhập huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo tỉnh về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, huyện, các công việc được triển khai đúng trình tự thủ tục, đúng quy định pháp luật,  đảm bảo chặt chẽ, bài bản. Cụ thể: ngay sau khi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TU, tỉnh đã kiện toàn Ban Chỉ đạo, thống nhất phương án điều hành, thực hiện; Sở Nội vụ chủ trì, nghiên cứu, tiếp thu bổ sung hoàn thành Đề án “nhập địa giới hành chính huyện huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long”, hướng dẫn hai địa phương triển khai các trình tự thủ tục pháp lý theo quy định; xây dựng phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ các cấp trực thuộc đảm bảo phù hợp với đơn vị hành chính mới; hướng dẫn TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ tổ chức lấy ý kiến cử tri và thông qua HĐND các cấp theo đúng các quy định pháp luật…Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Triển khai thực hiện Nghị quyết 18 phải đảm bảo chặt chẽ về thủ tục, không chủ quan duy ý chí, đốt cháy giai đoạn nhưng phải chớp thời cơ thuận lợi.  

TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ  đã bám sát chỉ đạo tại Nghị quyết 18-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh để tổ chức quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Quá trình triển khai đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ, ổn định gắn với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nhằm phục vụ tốt hơn cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp sau sắp xếp; gắn với việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức theo hướng đồng bộ, liên thông, có lộ trình, cách làm phù hợp, thận trọng; đánh giá, phân loại, rà soát kỹ lưỡng, thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ các quy trình, đảm bảo phù hợp với thực tiễn ở địa phương; quan tâm, lắng nghe ý kiến của nhân dân, không để việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã làm ảnh hưởng đến việc giải quyết thủ tục hành chính, ảnh hưởng đến hoạt động, đời sống của nhân dân, được cán bộ, đảng viên, CCVC và nhân dân đồng tình, ủng hộ cao.

Mặc dù thời điểm này vẫn trong giai đoạn lấy ý kiến cử tri theo quy định pháp luật, nhưng qua nắm tình hình dư luận nhân dân và thống kê sơ bộ, đã có trên 90% ý kiến cử tri tại hai địa phương thể hiện sự đồng tình, nhất trí cao với chủ trương sáp nhập huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long.Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Trần Đức Lâm, Bí thư Thành ủy Hạ Long, cho biết: Đến hết ngày 17/10, TP Hạ Long đã tổ chức lấy ý kiến của 156.222 cử tri, trong đó có trên 99% cử tri thể hiện sự đồng thuận, nhất trí cao, thể hiện sự tập trung, đoàn kết, quyết tâm chính trị của TP Hạ Long. Hiện thành phố vẫn tiếp tục tuyên truyền vận động, lấy ý kiến đối với những cử tri còn lại cho đến hết thời gian quy định. Đồng chí cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng với kết quả nhất trí cao của cử tri TP Hạ Long, chắc chắn rằng HĐND các cấp sẽ có sự đồng thuận cao, việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 2/10/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ thành công.

Đồng chí Nguyễn Anh Tú, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Hoành Bồ, cũng cho biết: Huyện Hoành Bồ đã tổ chức họp 2 phiên của Ban Chỉ đạo cấp huyện, 82/82 thôn, khu tổ chức họp để thông tin chủ trương, lắng nghe ý kiến nhân dân, ghi nhận những đề xuất báo cáo Ban Chỉ đạo. Quá trình triển khai lấy ý kiến được tổ chức linh hoạt, hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến quá trình giải quyết các thủ tục hành chính thường xuyên của nhân dân, không ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và các hoạt động khác. Đồng chí chia sẻ: Theo nắm bắt của đội ngũ cán bộ huyện, xã, người dân trên địa bàn rất đồng tình, ủng hộ chủ trương này của tỉnh. Người dân ở tận những nơi vùng sâu, vùng xa, cách trung tâm huyện đến 50-60 cây số như ở Khe Phương, Khe Lương của Kỳ Thượng, các thôn xa của Đồng Sơn, Đồng Lâm đều đã nắm thông tin, hiểu rõ về chủ trương và hết sức đồng tình, ủng hộ, mong muốn chủ trương của tỉnh sớm được các cấp có thẩm quyền thông qua để các tiềm năng, lợi thế khác biệt vốn có của từng địa phương được khai thác tối đa, đời sống của nhân dân được nâng cao .Lãnh đạo TP Hạ Long, huyện Hoành Bồ báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần vào cuộc tích cực của các đơn vị liên quan, sự đồng thuận rất cao của trên 90% cử tri TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ đối với sự kiện mang tính lịch sử này mặc dù hiện nay vẫn còn đang trong giai đoạn xin ý kiến cử tri theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện là một chủ trương lớn đã được Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ ra nghị quyết chỉ đạo thực hiện. Bám sát các hướng dẫn và quy định của Trung ương, tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo, triển khai thực hiện theo đúng trình tự thủ tục, quy định pháp luật, chặt chẽ và bài bản, không chủ quan nóng vội, không duy ý chí, không đốt cháy giai đoạn. Việc sáp nhập địa giới hành chính huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long tạo không gian phát triển xứng tầm, phát huy tiềm năng, lợi thế của Hạ Long và Hoành Bồ, tiếp tục thực hiện chủ trương của Đảng về tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tạo sức bật mới cho tỉnh trong giai đoạn tới. Đồng thời, là điều kiện tốt để tiếp tục thu hút các nhà đầu tư chiến lược với các dự án lớn và giải quyết được vấn đề môi trường tự nhiên vốn đã là thách thức từ nhiều năm nay của cả Hoành Bồ và Hạ Long.Quang cảnh buổi làm việc.

Trên tinh thần đó, để đảm bảo các mục tiêu, quan điểm, tiến độ thực hiện mà Nghị quyết số 18-NQ/TU đã đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần tiếp tục xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, hệ trọng của tỉnh. Do đó, cần tranh thủ những điều kiện thuận lợi nhất hiện nay, sự ủng hộ rất cao từ phía nhân dân để triển khai quyết liệt, thành công.

Về những công việc cụ thể, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo:

Thứ nhất, tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, truyền thông, công tác tư tưởng, dân vận, giữ vững sự ổn định, củng cố sự ủng hộ, đồng thuận, của người dân, cán bộ, đảng viên. Theo đó, Trung tâm truyền thông tỉnh, Sở Thông tin và truyền thông, các đoàn thể cần kiểm soát chặt chẽ các nguồn thông tin, lắng nghe, giải thích đầy đủ, rõ ràng những lợi ích, cơ hội khi thực hiện sáp nhập để nhân dân hiểu, được biết và đồng hành cùng tỉnh triển khai chủ trương chung. Đặc biệt không để khoảng trống trong chỉ đạo và thực hiện.

Thứ hai, Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long, Ban Thường vụ Huyện ủy Hoành Bồ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vững tâm, tin tưởng vào sự công khai, minh bạch, dân chủ, các chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Sở Nội vụ, các sở, ngành liên quan tập trung, chuẩn bị kỹ lưỡng hồ sơ để trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới. Các địa phương phải tăng cường quản lý chặt chẽ tài nguyên, đất đai, nghiêm cấm tình trạng lợi dụng, trục lợi, nâng giá, chuyển nhượng đất đai trái pháp luật.

Thứ ba, các sở, ngành chuyên môn, chủ động rà soát quy hoạch, chuẩn bị nội dung cho kế hoạch phát triển mới của TP Hạ Long sau sáp nhập huyện Hoành Bồ và của tỉnh đảm bảo tầm nhìn của đô thị hạt nhân vùng. Đối với hạ tầng cơ sở, hạ tầng giao thông, hạ tầng điện, nước... cần tính toán lại các phương án đấu nối, quan điểm chỉ đạo là tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân đi lại, phục vụ dân sinh, động lực phát triển, khai thác quỹ đất và không gian tại các vị trí còn đang nguyên sơ với tinh thần bền vững. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai các kế hoạch xúc tiến đầu tư để thu hút các dự án đầu tư mới, phù hợp với quy mô của đô thị hiện đại.


Nhập toàn bộ 843,54 km2 diện tích tự nhiên và dân số (51.003 người) của huyện Hoành Bồ với toàn bộ 275,58 km2 diện tích tự nhiên và dân số (249.264 người) của thành phố Hạ Long. Sau sắp xếp, điều chỉnh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh có diện tích tự nhiên 1.119,36km2 đạt 746,08%, quy mô dân số 300.267 người đạt 200,17%  so với quy định.

- Tên gọi: Thành phố Hạ Long

- Đơn vị hành chính trực thuộc: 33 đơn vị cấp xã, bao gồm toàn bộ 20 phường thuộc thành phố Hạ Long; Thị trấn Trới và 12 xã thuộc huyện Hoành Bồ hiện tại. Đối với thị trấn Trới, đề nghị cùng với việc xem xét, sáp nhập hai địa phương thực hiện nâng cấp lên phường để đảm bảo theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương (thành phố thuộc tỉnh có phường, xã, không có thị trấn).

- Hệ thống chính trị: thống nhất theo mô hình chung, trên cơ sở sáp nhập các cơ quan cấp huyện có chức năng tương đương của 02 địa phương hiện tại; giữ nguyên tổ chức bộ máy ở cấp xã.

Phấn đấu năm 2019 hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ.

Sau sắp xếp, sáp nhập, tỉnh Quảng Ninh có 13 đơn vị hành chính cấp huyện (giảm 01 so với hiện nay), gồm: 04 thành phố, 02 thị xã và 07 huyện.

Đỗ PhươngTìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 0
Đã truy cập: 0

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.